For å forhindre problemer med telehiv brukes i noen tilfeller isolasjonsmaterialer i vegoverbygningen.

Isolasjonsmaterialene som brukes til frostsikring er:

Lettklinker

Lettklinker er laget av leire som er tørket og ekspandert til kuler med hardt keramisk skall, men med luftfylte celler i den indre strukturen. Lettklinker leveres vanligvis i sorteringene 0/32 mm eller 10/20 mm.

Skumglassgranulat

Skumglass er et gjenbruksprodukt basert på returglass. Glasset knuses ned til pulver, og smeltes og tørkes i en prosess som gir stor volumøkning. Sluttproduktet består av ca. 92 % luft. Skumglassgranulat har kantete kornform og kornstørrelser på ca. 10-50 mm.

Plater av ekstrudert polystyren (XPS)

XPS er et plaststoff som lages fra råolje. Plasten smeltes og det tilsettes en gass som utvider seg når plastmassen kjøres gjennom en dyse. Det luftfylte materialet kuttes opp i plater som brukes i vegkonstruksjonen.

Felles for disse materialene er at de har en luftfylt indre struktur og dermed lav massetetthet og god isolasjonsevne. Gjennom å legge ut isolasjonsmaterialer hindrer vi frosten i å trenge ned i grunnen under vegkonstruksjonen. Slike materialer brukes også som lette fyllmaterialer på steder med lav bæreevne i grunnen.

 

Vegbyggingsmaterialer