Steinmaterialer brukes i hele vegkonstruksjonen – asfaltdekke, bærelag, forsterkningslag, frostsikringslag og eventuelt underbygning/steinfylling.

Det settes strenge krav til egenskaper som korngradering, finstoffinnhold, slitestyrke, nedknusning, kornform, knusningsgrad og innhold av forurensninger. Krav til mekaniske egenskaper avhenger av trafikkbelastningen og hvor i vegkonstruksjonen materialene brukes.

Det skal ikke brukes telefarlige materialer i bære- og forsterkningslag. 

Alle materialer som skal brukes på Statens vegvesen sine anlegg skal ha dokumenterte egenskaper i samsvar med aktuelle standarder og spesifiserte krav. Det skal foreligge en samsvarserklæring fra produsenten.