Krav til montering av tilleggsutstyr finnes i håndbok N101 kapittel 1.6.

Montering av tilleggsutstyr på et rekkverk, rekkverksender eller støtputer som f.eks. ekstra rekkverksskinne, underkjøringshinder, stolpebeskyttere, blendingsskjermer, skiltstolper, støyskjermer eller lignende skal ikke påvirke rekkverkets funksjon eller representere en fare for trafikantene.

Dersom slikt tilleggsutstyr antas å kunne påvirke produktets primære funksjon, skal produktet testes med tilleggsutstyret og godkjennes av Vegdirektoratet.

For produktvurdering og godkjenning av tilleggsutstyr kan det tas kontakt med Vegdirektoratet via e-post til .

Test kan utføres i form av fullskalatest eller datasimulering, følgende er veiledende:

For rekkverk

For rekkverk i N-styrkeklasse utføres to tester:

  • Styrkeklasse test (for eksempel TB32 test for N2-klasse rekkverk) i henhold a NS EN 1317-2 standard.

  • Tillegg test med høyere (tungere) kjøretøy: bus på 13 tonn iht. NS EN 1317-1 standard og påkjøringsforhold 10 grader vinkel og 70 km/t hastighet.

Behov for en tilleggstest med lett personbil (TB11 test) skal også vurderes.

Rekkverk i N-styrkeklasse er dimensjonert ut fra påkjørsel med personbil men kan vanligvis tåle tunge kjøretøy når disse kjører inn mot rekkverket med liten vinkel. I dette tilfeller bør resultater vise at ingen tilleggsdel representere en stor fare for trafikantene i selve kjøretøyet eller andre personer som finnes i nærheten.

For rekkverk i H-styrkeklasse, vanligvis, utføres en test

  • Styrkeklasse test (f.eks. TB51 test for H2-klasse rekkverk) i henhold a NS EN 1317-2 standard

Behov for en tilleggstest med personbil (TB11 eller TB32) skal også vurderes. Testen blir nødvendig dersom noen deler av tilleggsutstyret kan komme i kontakt med personbiler.

For rekkverksender og støtputer

Testbehov er avhengig av tilleggsutstyrets plassering. Det anbefales å ta kontakt med Vegdirektoratet.