Intelligente transporttjenester og system (ITS) er fellesbetegnelsen for alle typer av teknologi og datasystem som vi bruker i transportsektoren. Kommunikasjonen i et ITS-system kan gå i flere retninger, der bilen, vegen og eksterne sentraler deler informasjon via skyen. 

Vegen, bilen, våre personlige enheter som telefonen og viktige støttespillere som vegtrafikksentralen eller andre sentraler utveksler informasjon om veg, vær, føre og trafikk via informasjonsskyen i et ITS-system. Vegen, bilen, våre personlige enheter som telefonen og viktige støttespillere som vegtrafikksentralen eller andre sentraler utveksler informasjon om veg, vær, føre og trafikk via informasjonsskyen i et ITS-system.

Slik bidrar samvirkende ITS til at trafikanter og transportører kjører tryggere, mer effektivt og med mindre utslipp. For de som drifter og vedlikeholder vegen, kan ITS gjøre det enklere å sette inn de riktige tiltakene til riktig tid. ITS kan også være et verktøy for å bedre trafikkavviklingen og prioritere kollektivtrafikk.

Eksempler på ITS-teknologi er:

  • Variable skilt som gjør det mulig for trafikanten å ta gode valg
  • Blåtann- og radioteknologi som beregner reell kjøretid basert på trafikken
  • Sanntidsinformasjon om vær, føreforhold og trafikkuhell
  • Automatisk skanning av kjøretøyets bremser
  • System som kobler inn og hjelper føreren i ulike situasjoner
  • Varsel om dyr og andre hinder i vegbanen

Smartere reiser i smarte byer

Etter hvert som våre byer vokser, må vi også reise smartere. Med smart teknologi på en enhet kan morgendagens reisende planlegge, bestille og betale sømløse reiser, basert på sine behov og mulige transportløsninger i området. Denne delen av ITS, der vi legger til rette for digitalt skreddersydde reiser, kalles også for mobility as a service (MaaS).

Selvkjørende kjøretøy

Et variabelt skilt eller ABS-bremser kan kalles enkel ITS-teknologi. I den andre enden av skalaen finner vi full automatisering, altså selvkjørende biler. Dette er det mest omtalte eksemplet på ITS-teknologi. Viktige steg på vegen dit er å teste og utvikle systemer som for det første sikrer at kjøretøyet kjører det det faktisk skal kjøre. For det andre må teknologien sørge for at kjøretøyet vet og kan ta hensyn til alt som kan dukke opp rundt det, for eksempel møtende kjøretøy, dyr og mennesker.

Ulike nivå av automatiskering og utvikling i tidUlike nivå av automatiskering og utvikling i tid