Statens vegvesen presenterer her noen nøkkeltall om transport og transportatferd i Norge. Nøkkeltallene er hentet fram og systematisert av Transportøkonomisk institutt på oppdrag fra Statens vegvesen.

Nøkkeltallene finner du i menyen til venstre under Transport av personer, Transport av gods og Trafikk.

Kommentarer til tallene kan rettes til Eivind.Farstad@toi.no.