Hva er RDS-TMC?

RDS-TMC (Radio Data System-Traffic Message Channel) er en europeisk standard for en språkuavhengig trafikkinformasjonstjeneste. Tjenesten er basert på en felles europeisk kodeliste for meldinger, og et standardisert system for å stedfeste meldinger. TMC-meldingene kringkastes som et stille RDS-signal sammen med FM radioprogrammer. For å kunne motta RDS-signalet må man ha en RDS-TMC mottager. En slik mottager kan være innebygget i en radio eller et navigasjonssystem.

Norsk Location Table og Event List

Kopiering, bruk og tilgjengeliggjøring er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD) 

Det er Statens vegvesen som utarbeider og kvalitetssikrer TMC-referansesystemet (RDS-TMC Location Table) og norsk versjon av kodelisten for meldinger (RDS-TMC Event List).

Nedlastingen av norsk Location Table og Event List er i første rekke interessant for utstyrsleverandører og tjenesteleverandører.