Årets konferanse finner sted på Bjørvika konferansesenter i Oslo og er for alle som jobber med vær-relaterte problemstillinger på veg, operatører på vegtrafikksentraler, entreprenører med driftskontrakter og leverandører av værstasjoner og sensorer.

Aktuelle tema for konferansen vil være:

  • Vegvær-prosjektet; status og presentasjon av WEB-løsning for entreprenører
  • Kvalitetssikring av observasjoner hos meteorologisk institutt
  • Statens vegvesens værstasjoner; oppgradering og nye stasjoner
  • Leverandører av værstasjoner
  • Etatsprogrammet NIFS (Naturfare; infrastruktur, flom og skred) som er et samarbeid mellom NVE, Jernbaneverket og Statens vegvesen.
  • Værinformasjon til publikum

Oversikt over program for Vær på veg-konferansen 2010 finnes her.

Praktiske opplysninger

Konferansen finner sted på Bjørvika konferansesenter 
Overnatting er på Thon Hotel Opera 
Tirsdag 20. november er det fellesmiddag på Ekebergrestauranten