Årets konferanse finner sted på Bjørvika konferansesenter i Oslo og er for alle som jobber med vær-relaterte problemstillinger på veg, operatører på vegtrafikksentraler, entreprenører med driftskontrakter og leverandører av værstasjoner og sensorer.

Aktuelle tema for konferansen vil være:

  • Vegvær-prosjektet; status og presentasjon av WEB-løsning for entreprenører
  • Kvalitetssikring av observasjoner hos meteorologisk institutt
  • Statens vegvesens værstasjoner; oppgradering og nye stasjoner
  • Leverandører av værstasjoner
  • Etatsprogrammet NIFS (Naturfare; infrastruktur, flom og skred) som er et samarbeid mellom NVE, Jernbaneverket og Statens vegvesen.
  • Værinformasjon til publikum

Detaljert program kommer senere.
Oversikt over program for Vær på veg-konferansen 2010 finnes her.

Praktiske opplysninger

Konferansen finner sted på Bjørvika konferansesenter 
Overnatting er på Thon Hotel Opera 
Tirsdag 20. november blir det fellesmiddag på Ekebergrestauranten 

Påmelding

Påmelding til Vær på veg-konferansen (via VIA Travel)