1.  – 2. november 2010 på Rica Nidelven Hotel, Trondheim

Deltakere var ansatte i Statens vegvesen som jobber med vær-relaterte problemstillinger, operatører på vegtrafikksentralene og entreprenører som har driftskontrakter. I tillegg ble leverandører av værstasjoner/utstyr og samarbeidspartnere i Vegvær-prosjektet invitert.

Aktuelle tema for konferansen var:

  • Vegvær-prosjektet; lansering av det nye systemet med Web-applikasjon for spesialbrukere
  • Brukererfaringer fra Tsjekkia (med lignende system)
  • Samarbeidsprosjekter som Klima & Transport, SaltSMART og Føre var
  • Klimaendringer – blir det "mer vær" og hva betyr dette for vinterdriften
  • Nyheter fra leverandører av værstasjoner