Oversikten inneholder nøkkelopplysninger om foregående, gjeldende og kommende kontraktsperioder.

Markedsoversikten er utarbeidet av Statens vegvesen og Kollektivtrafikkforeningen med kildeopplysninger fra oppdragsgivere.