Instruksen er laget for å gjøre øving og opplæring i våre kjøregårder så sikker som mulig, og for å unngå at alvorlige ulykker skal skje.

Åpningstider

 • Alle dager kl. 07.00-21.00
  (Unntatt dager/helger hvor det er arrangement i regi av NMK-Bergen)

Regler og retningslinjer

 • Trafikkskoler og privatpersoner kan benytte kjøregården – se prioriteringsrekkefølge
 • Kjøregårdsoppgavene er eksamensoppgaver til førerprøven. Elever som trenger instruksjon og nyinnlæring på trinn 2 (Grunnleggende kjøreteknisk opplæring) oppfordres til å finne andre områder
 • Det er ikke tillatt å benytte kjøregården til annet enn oppmerkede oppgaver, og alle skal følge samme kjøreretning som oppgaven gir
 • Alle kjøretøy som det ikke øves med eller er til førerprøve, skal parkeres ved garasjeport, eller på utsiden av kjøregården. Ved førerprøve følges sensors anvisninger
 • Ved bruk av kjøregård skal det være to- veis kommunikasjon mellom elev og instruktør
 • Max 7 kandidater/elever kan være samtidig i kjøregården
 • En trafikklærer kan ha med seg 1 kandidat/elev samtidig i kjøregården
 • Max hastighet er 60 km/t
 • Vi ønsker at det skal være sikkert å bruke området, vi oppfordrer alle til å bruke riktig MC utstyr og motorsykkelen må være godkjent jf. Vegtrafikkloven §13
 • Uønsket hendelse meldes på e-post til 
 • Ved personskade skal politiet kontaktes
 • Ved ulykke ring 113

Prioriteringsrekkefølge for bruk av kjøregården

 1. Førerprøver
 2. Trafikkskoler
 3. Private

Regler under førerprøven

 • Ingen andre kan øve på området eller på annen måte forstyrre kandidat og sensor mens prøven pågår.