Instruksen er laget for å gjøre øving og opplæring i våre kjøregårder så sikker som mulig, og for å unngå at alvorlige ulykker skal skje.

Åpningstider

 • Mandag-fredag innenfor Trafikkstasjonens åpningstider og ellers i ukedagene fra kl. 08:00 – 15:30
 • Lørdager stengt
 • Søndager stengt

Regler og retningslinjer

 • Alle kjøretøy som det ikke øves med eller er til førerprøve, skal parkeres på utsiden av kjøregården på anvist sted. Ved førerprøve følges sensors anvisninger.
 • Ved bruk av kjøregård skal det være to- veis kommunikasjon mellom elev og instruktør.
 • En trafikklærer/ ledsager kan ha med seg 1 kandidat/elev samtidig i kjøregården.
 • Max hastighet er 60 km/t som er iht. høyeste hastighet i kjøregårdsøvelsen.
 • Vi ønsker at det skal være sikkert å bruke området, vi oppfordrer alle til å bruke riktig MC utstyr og motorsykkelen må være godkjent jf. Vegtrafikkloven §13.
 • Førstehjelpsutstyr og brannslukningsapparat er inne på trafikkstasjonen og kun tilgjengelig når trafikkstasjonen er åpen. Ta kontakt med trafikkstasjonens ansatte ved behov.
 • Ved personskade skal alltid politiet kontaktes. La utstyret ligge på skadestedet.
 • Ved ulykke ring 113.

Prioriteringsrekkefølge for bruk av kjøregården

 1. Førerprøver
 2. Trafikkskoler
 3. Private

Regler under førerprøven

 • Ingen andre kan øve på området eller på annen måte forstyrre kandidat og sensor mens prøven pågår.