Hva er ITS?

Intelligente transporttjenester og system (ITS) er fellesbetegnelsen for alle typer av teknologi og datasystem som vi bruker i transportsektoren. Kommunikasjonen i et ITS-system kan gå i flere retninger, der bilen, vegen og eksterne sentraler deler informasjon via skyen. 

ITS Illustrasjon 5 Kommunikasjonen via skyenITS illustrasjon Kommunikasjon mellom ulike teknologikomponenter knyttes sammen i en skyløsning

 

Hvor brukes ITS-teknologi i dag?

Eksempler på bruk av ITS-teknologi i veg- og transport

  • Automatiserte kjøretøy (selvkjørende biler) 
  • Variable skilt som gjør det mulig for trafikanten å ta gode valg
  • Blåtann- og radioteknologi som beregner reell kjøretid basert på trafikken
  • Sanntidsinformasjon om vær, føreforhold og trafikkuhell
  • Automatisk skanning av kjøretøyets bremser
  • System som kobler inn og hjelper føreren i ulike situasjoner
  • Varsel om dyr og andre hinder i vegbanen
  • Smartteknologi som kobler sammen data på en enhet slik at trafikanter ut fra eget behov sømløst kan planlegge, bestille og betale  reiser med ulike transportformer (Mobility as a service, MaaS)

Hvorfor skal vi bruke ITS-teknologi?

Målet med ITS-teknologi er todelt: For trafikanter og transportører kan ITS gjøre kjøreturen tryggere, mer effektiv og mer miljøvennlig. For de som drifter og vedlikeholder vegen, kan ITS gjøre det enklere å sette inn de riktige tiltakene tidlig nok. Ved hjelp av ulike former for ITS-løsninger  og -teknologi vil Statens vegvesen gjøre trafikantenes reiser tryggere, mer effektive og mer klima- og miljøriktige.

Slik bidrar samvirkende ITS til at trafikanter og transportører kjører tryggere, mer effektivt og med mindre utslipp. For de som drifter og vedlikeholder vegen, kan ITS gjøre det enklere å sette inn de riktige tiltakene til riktig tid. ITS kan også være et verktøy for å bedre trafikkavviklingen og prioritere kollektivtrafikk.