Hva er ITS?

Intelligente transportsystemer – ITS – er fellesbetegnelsen for alle typer teknologi og datasystemer som vi bruker i transportsektoren.

Samvirkende ITS (C-ITS) er teknologi som utnytter effektiv datautveksling mellom kjøretøy og mellom kjøretøy og veg (utstyr langs vegen og baksystemer). Kommunikasjonen i et samvirkende ITS-system kan gå i flere retninger, der bilen, vegen og eksterne sentraler deler informasjon via skyen. Den tekniske utviklingen de siste årene har ført til at det er lettere å samle inn og behandle data og sette sammen informasjon som kan gi stor nytteverdi for myndigheter og andre aktører i transportsystemet.

Kommunikasjon mellom ulike teknologikomponenter knyttes sammen i en skyløsning. Illustrasjon: Statens vegvesenKommunikasjon mellom ulike teknologikomponenter knyttes sammen i en skyløsning. Illustrasjon: Statens vegvesen

 Eksempel på bruk av ITS-teknologi i veg og transport

  • Automatiserte kjøretøy (selvkjørende biler) 
  • Variable skilt som gjør det mulig for trafikanten å ta gode valg
  • Blåtann- og radioteknologi som beregner reell kjøretid basert på trafikken
  • Sanntidsinformasjon om vær, føreforhold og trafikkuhell
  • Automatisk skanning av kjøretøyets bremser
  • System som kobler inn og hjelper føreren i ulike situasjoner
  • Varsel om dyr og andre hinder i vegbanen
  • Smartteknologi som kobler sammen data på en enhet slik at trafikanter ut fra eget behov sømløst kan planlegge, bestille og betale  reiser med ulike transportformer (Mobility as a service, MaaS)

Målet med ITS-teknologi

Målet med ITS-teknologi er todelt: For trafikanter og transportører kan ITS gjøre kjøreturen tryggere, mer effektiv og med mindre utslipp. For de som drifter og vedlikeholder vegen, kan ITS gjøre det enklere å sette inn de riktige tiltakene til riktig tid. ITS-teknologi kan også være et verktøy for å bedre trafikkavviklingen og prioritere kollektivtrafikk.