Oversikt over nytt innhold som er lagt ut.

20.04.2021: Rapportene "Sluttrapport fra Smartfeeder-prosjektet" (Sintef) og "Kommunikasjonsteknologi i vegtransportsektoren" (Statens vegvesen) er lagt til på siden Forskning og kunnskap