Utvalgte evaluerte ITS-prosjekter i Norge.

 

BEDRE BY

Det overordnede målet med dette arbeidet er å frembringe et faglig grunnlag for å utvikle verktøy som gjør at man når nasjonale mål for bytransport. Inneholder en rekke underprogram om trafikkdata.

Prosjekteier: Statens vegvesen

Les mer: Bedre by (vegvesen.no)

ELinGO

En konseptanalyse av elektrifisering av tung veitransport. Analyse av potensialet i ulike teknologier.

Prosjekteier: Ledet av Statens vegvesen. Samarbeid med en rekke andre aktører i akademia og næringslivet

Evalueringsrapport: Elektrisk veg i Norge? Oppsummering av en konseptanalyse (PDF) 

Les mer: ELinGO (Sintef)

Nordic Way 1

Nordisk samarbeidsprosjekt for å prøve ut ulike ITS-løsninger. Prosjektet fortsetter i Nordic Way 2 og 3.

Prosjekteier: Private og offentlige aktører i de nordiske landene

Evalueringsrapport: Nordic Way - final report (PDF)

Personvern og trafikk

Forskning på en rekke problemstillinger knyttet til personvern og trafikk.

Prosjekteier: Statens vegvesen, Trafikkøkonomisk institutt, Sintef og IRIS

Les mer: Personvern og trafikk (vegvesen.no)

Smartere vegtrafikk med ITS (SmITS)

Prosjektet forsøker å finne ITS-løsninger som bidrar til mer sikker og miljøvennlig transport.

Prosjekteier: Statens vegvesen

Les mer: Smartere vegtrafikk med ITS (vegvesen.no)

Prosjektbank