Sluttrapport om NonStop (PDF)

Hensikten med prosjektet NonStop var å etablere, demonstrere og evaluere et system av automatisk utvelgelse av tunge kjøretøy for kontroll. Varighet: 2012–14