17-1455 - gofence skisse_Geofence - norskGeofence ble brukt til å definere område der bilene automatisk gikk fra hybrid til elektrisk kjøremodus

Om demoen av geofence til nullutslippssone i Oslo

Et geofence er et virtuelt gjerde for et geografisk område, eksempelvis en by eller et område i en by. Dette virtuelt inngjerdede området kan man sette regler for, eksempelvis hvilke kjøretøy man ønsker og hvilken atferd man ønsker kjøretøy skal ha når det er inne i det definerte området. I Oslo-demoen høsten 2017 ble to ladbare hybridbiler brukt. Det ble gjennomført fem fullstendige demoer. Hver demo bestod av;

  • Et geofence/ virtuelt gjerde ble produsert i Nasjonal vegdatabank (NVDB) og sendt til den fellesnordiske datadelingstjenesten NordicWay Interchange.
  • Fra NordicWay Interchange ble opplysninger om geofencet hentet av Volvo Cars og informasjonen ble delt med hybridbilene i demoen slik at de endret fra hybrid kjøremodus til kun elektrisk i det definerte området.  Bilene kalkulerte behovet for batteri før de kom inn i området, slik at de kunne spare strøm og eventuelt lade før de kom inn i nullutslippssonen.

Organisering av prosjektet

Prosjektet var et samarbeid mellom Volvo Car Corporation og Statens vegvesen og ble ledet av Statens vegvesen ved Ane Dalsnes Storsæter og Elin Leikvang.

Med et lite team av ingeniører fra Statens vegvesen og Volvo Car Corporation ble prosjektet gjennomført, fra oppstart av planlegging til fullførte demoer, på kun to måneder. Prosjektet var en fortsettelse av Vegvesenets samarbeid med bilindustrien og bygger på allerede eksisterende infrastruktur i Statens vegvesen. Dette gjorde at prosjektet kunne gjennomføres både raskt og til svært lav kostnad.   

 Geofence til trafikkstyring

Trafikkstyring handler om å optimalisere transporten av mennesker og gods i geografiske områder. Tradisjonelt blir dette gjort ved hjelp av fysisk infrastruktur som bomstasjoner, trafikklys, skilt, styring av bruk av kjørefelt og fysiske hindringer. Slike løsninger er ofte kostbare å produsere og vedlikeholde, i tillegg til at arbeid på og ved veg har en risiko tilknyttet seg.  

Når bilen er koblet til mobilnettet gir det muligheter for at vegmyndighetene kan kommunisere med den. Denne oppkoblingen er det vi trenger for å lage mer dynamiske og intelligente transportløsninger. Bruk av geofence for å virtuelt «gjerde inn» områder gir mulighet til å i større grad belønne den atferden som er ønsket innen området. Det gjør også at restriksjoner kan endres i tråd med behov og forurensningsnivå.  I stedet for å betale fordi du passerer et punkt, kan du betale for mengden forurensning du utsetter samfunnet for, eller fordi du velger å kjøre i rushtiden. Bruk av geofence gir også mulighet til å lage fleksible systemer som kan endres etter behov uten store kostnader