Statens vegvesen, transportteknologiseksjonen

Anders Godal Holt: anders-godal.holt@vegvesen.no

Statens vegvesen, trafikkstyringsseksjonen

Jacob Trondsen: Jacob.trondsen@vegvesen.no

NordicWay 2

Erik Olsen: erik_olsen@vegvesen.no