Prosjektet tester ut tjenester og løsninger som er tilpasset nordiske vegforhold, blant annet med tanke på trafikkmengde, værforhold og mobildekning. Eksempelvis kan C-ITS-tjenester brukes til å sende varslinger om vegarbeid til kjøretøy i nærheten, og på denne måten sørge for bedre trafikksikkerhet og trafikkflyt. NordicWay 1 (2015-2017) var første del av NordicWay-prosjektet, og NordicWay 2 og 3 bygger videre på dette.

Nordisk samarbeidsprosjekt

Prosjektet er et samarbeid mellom offentlige og private aktører i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Piloteringen av C-ITS-tjenestene gjennomføres på ulike testlokasjoner fordelt på de fire landene. Det er viktig at løsningene fungerer på hele det nordiske vegnettet, derfor testes tjenestene på tvers av landegrensene. EU delfinansierer prosjektet gjennom Connecting Europe Facility-programmet. Gjennom deltakelse i C-ROADS vil prosjektet bidra til europeisk harmonisering og standardisering av C-ITS-tjenester.

Norske pilotprosjekter

E8 langs Skibotndalen i Troms og Finnmark er en av testlokasjonene i Norges to pilotprosjekter i NordicWay 2. Tekniske installasjoner er montert ved vegen og brukes i testingen av ulike ITS-tjenester. Tjenestene kan gi informasjon om blant annet saktegående eller stillestående trafikk forut, vegarbeid, andre trafikksituasjoner og vegforhold. Denne vegstrekningen er godt egnet på grunn av krevende vinterforhold og varierende mobildekning. I tillegg har vegen stor samfunnsøkonomisk betydning med en stor andel tungtrafikk.

Det andre pilotprosjektet gjennomføres i Patterødkrysset på E6 mellom Oslo og Svinesund. Et vanlig problem i krysset er på grunn av kø på avkjøringsrampen som fører til kødannelse på motorvegen. Dette kan føre til farlige situasjoner på grunn av høy fartsgrense på strekningen. For å unngå dette kan ITS-tjenester brukes til å detektere og varsle om saktegående trafikk forut.

Les mer om NordicWay og de ulike pilotprosjektene på www.nordicway.net 

 

Co-financed by the EU