Utprøvingen av ITS-tjenester går ut på at kjøretøy utveksler informasjon med andre kjøretøy og med utstyr langs veien som for eksempel trafikklys. Noen tester vil også bli gjort på automatiserte transporter under nordiske vinterforhold.

Prosjektet er et samarbeid mellom offentlige og private aktører, og delfinansieres av EU gjennom Connecting Europe Facility-programmet. EU har et mål om at de første nye kjøretøyene med C-ITS kommer på markedet de nærmeste årene.

  • NordicWay2 tester et utvalg av første generasjons C-ITS tjenester for å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten.
  • NordicWay2 fokuserer på C-ITS tjenester som passer for nordiske forhold.
  • Tjenestene tar sikte på å dekke hele det nordiske veinettet.
  • NordicWay2 vil demonstrere automatiserte transporter og se på utfordringer under nordiske vinterforhold.
  • Tjenestene vil bli demonstrert på tvers av landegrensene. Dette er viktig for samvirkende C-ITS tjenester. Disse må virke over alt i Europa.
  • NordicWay2 vil bidra til europeisk harmonisering og standardisering av C-ITS tjenester gjennom deltakelse i C-ROADS.

Les mer om prosjektet på www.nordicway.net