Avkjørsel til Skibotndalen som er testområde i E8 Borealis-prosjektet (Foto: Ukjent)Avkjørsel til Skibotndalen som er testområde i E8 Borealis-prosjektet (Foto: Ukjent)

Samvirkende ITS

Testingen av C-ITS-tjenester går ut på at kjøretøy utveksler informasjon med andre kjøretøy og utstyr langs vegen, som for eksempel trafikklys. Noen tester gjøres også på automatiserte transporter under nordiske vinterforhold.

Prosjektet er et samarbeid mellom offentlige og private aktører, og delfinansieres av EU gjennom Connecting Europe Facility- programmet. EU har et mål om at de første nye kjøretøyene med C-ITS kommer på markedet de nærmeste årene.

Formål med prosjektet

NordicWay2 skal teste et utvalg av førstegenerasjons C-ITS-tjenester som skal bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten. På denne måten vil trafikken flyte bedre, og utslippene av CO2 reduseres. De aktuelle C-ITS-tjenestene er tilpasset nordiske forhold, og skal dekke hele det nordiske vegnettet. Prosjektet skal demonstrere automatiske transporter og se på utfordringer knyttet til nordiske vinterforhold. Interoperabiliteten til C-ITS-tjenestene testes slik at de fungerer på tvers av landegrenser. Gjennom deltakelse i C-ROADS skal prosjektet bidra til europeisk harmonisering og standardisering av C-ITS-tjenester.

Testing med lastebil i Gardeborgbakken (Foto: Ukjent)Testing med lastebil i Gardeborgbakken (Foto: Ukjent)

Mer informasjon om prosjektet og pilotene ligger på www.nordicway.net