Statens vegvesen har flere sentrale roller i utviklingen av framtidens transport. Etaten er regulator og myndighet, og skal  tilrettelegge og være en kunnskapsutvikler. Gjennom ansvaret for vegen og trafikken skal Vegvesenet også legge grunnlaget for at andre aktører skal utvikle produkter og tjenester knyttet til transportsystemet i Norge.

Løper teknologien fra myndighetene?
På fagseminaret i Oslo  3. april setter Vegvesenet og ITS Norge søkelyset på ITS-pilotene og andre sentrale prosjekter og tar opp utfordringer knyttet til datahåndtering, teknologi og digitalisering samt regulatorrollen til Statens vegvesen 

Tid: 3. april 2019 kl. 09.00 - 15.30
Sted: Ingeniørenes hus, Oslo

Les mer og meld deg på her