Det er blant konklusjonene i en analyse Multiconsult har gjort for Statens vegvesen. Med utgangspunkt i dagens håndbok N100 Veg og gateutforming har de trålet gjennom relevant litteratur på området og vurdert hvordan ITS-teknologi og selvkjørende (autonome) kjøretøy gjør det mulig å endre kravene til vegutforming. Analysen inngår i forsknings- og utviklingsprogrammet «Vegutforming».

 

Les hele saken på Vegnett.no