Men er du og jeg egentlig klare for å håndtere den nye teknologien, spør direktør Marit Brandtsegg i en kronikk på vegnett.no i dag. Hun peker der på at teknologien erfaringsmessig vil være klar en god stund tidligere enn vi mentalt er det.
-Selvkjørende biler er en viktig del av teknologien. Men minst like viktig er måten vi tilrettelegger og setter rammer for teknologien. Det handler om personvern, myndighetsutøvelse, etikk og demokrati. Disse perspektivene har hittil fått begrenset oppmerksomhet, men er kanskje de viktigste, skriver Marit Brandtsegg i sin kronikk.

Les hele kronikken på vegnett.no