Regelverk for utprøving av selvkjørende kjøretøy var på plass i januar i år. Før selvkjørende kjøretøy kan testes, må det godkjennes av Statens vegvesen. Så langt har Vegvesenet mottatt to søknader om å teste busser og en om lastebil.

Les mer om saken på vegnett.no