Antall førstegangsregistrerte kjøretøy i Norge.

Vi kan igjen tilby rapport over førstegangsregistrerte kjøretøy i Norge, nå fra vår nye rapportløsning for Autosys kjøretøy-løsningene.

Denne er satt opp etter samme mal som vår tidligere rapport TAB32 fra Motorvognregisteret, og viser tall for både nye og bruktimporterte kjøretøy månedsvis fortløpende gjennom året.

 

Daglig oppdatert informasjon om gjennomførte eierskifter

NB! Publisering av den daglige rapporten avsluttes 31. mai. 

 

Dette er en generell statistikk. Dersom rapporten ønskes eller  mer detaljert informasjon, må dette søkes om gjennom ordinær kanal, som er Firmapost@vegvesen.no