Oppkjøringer og koronasituasjonen

Følgende regler gjelder for øyeblikket:

Trafikkskolene får bare 

  • melde opp kandidater som hører til i trafikkstasjonens nedslagsfelt
  • bestille førerprøver i klasse B til kandidater som har gjennomført all obligatorisk opplæring

Kandidater som møter opp ved trafikkstasjoner de ikke hører under, blir avvist. 

Les mer og se når det er mulig å bestille oppkjøring i våre bestillings- og smittevernrutiner for oppkjøringstimer (PDF) – oppdatert 7. juni 2021.

Godkjenning som trafikkskole og kursarrangør

Fyll ut søknadsskjemaet og send inn til Statens vegvesen

Les mer om hvordan bli godkjent lærested for yrkessjåfører (tungbilskoler og bedrifter).

Godkjenning for trafikkopplæring i offentlig skoleverk

Fyll ut søknadsskjemaet og send det inn sammen med eventuell dokumentasjon på undervisningspersonellets kompetanse til Statens vegvesen.

Utdanningskrav til lærere

Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m. setter krav til lærernes utdanning. Les mer om utdanningskravene og last ned søknadsskjema for godkjenning som trafikklærer og faglig leder