Oppkjøringer og koronasituasjonen

Les mer om når det er mulig å bestille oppkjøring i våre bestillingsrutiner og smittevernrutiner for oppkjøringstimer (PDF) – oppdatert 16. november 2020.

Godkjenning som trafikkskole og kursarrangør

Fyll ut søknadsskjemaet og send inn til Statens vegvesen

Les mer om hvordan bli godkjent lærested for yrkessjåfører (tungbilskoler og bedrifter).

Godkjenning for trafikkopplæring i offentlig skoleverk

Fyll ut søknadsskjemaet og send det inn sammen med eventuell dokumentasjon på undervisningspersonellets kompetanse til Statens vegvesen.

Utdanningskrav til lærere

Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m. setter krav til lærernes utdanning. Les mer om utdanningskravene og last ned søknadsskjema for godkjenning som trafikklærer og faglig leder