For å lette nedlastingen og utskriften er håndboken oppdelt pr. fylke, men veiledningsdelen er med i alle filene.