Trafikklærere og trafikkskoler
BedriftNettsted
Autoriserte Trafikkskolers Landsforbundwww.atl.no
Trafikkforumwww.trafikkforum.no

 

Norske utdannings- og forskningsinstitusjoner
InstitusjonNettsted
SINTEFwww.sintef.no
Transportøkonomisk instituttwww.tøi.no

 

Internasjonale organisasjoner
OrganisasjonNettsted
CIECA (The International Commission for driver testing)www.cieca.eu
EU-kommisjonens nettside om førerkorthttp://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/driving-licence/index_en.htm

 

Andre lands myndigheter og førerkortmyndigheter
LandNettsted
Trafikverket, Sverigewww.trafikverket.se
Politiet, Danmarkwww.politi.dk/
Færdselsstyrelsen, Danmarkwww.fstyr.dk/
TÜV, Tysklandwww.vdtuev.de/
Dekra, Tysklandwww.dekra.com/
DSA, Englandwww.dsa.gov.uk/
CBR, Nederlandwww.cbr.nl/
GOCA, Belgiawww.goca.be/
Frankrikewww.equipement.gouv.fr/
Frankrikewww.securite-routiere.gouv.fr/
Latviawww.csdd.lv/
Australia , Victoriawww.vicroads.vic.gov.au/
Tsjekkoslovakiawww.mvcr.cz/
New Zealandwww.ltsa.govt.nz/
Nord-Irlandwww.nidirect.gov.uk/motoring
Sveitswww.asa.ch/