Yrkessjåførdirektivet stiller minimumskrav til grunnleggende kvalifikasjoner og regelmessig etterutdanning for yrkessjåfører.

For å kunne undervise i grunn- og etterutdanning for yrkessjåfører må lærestedet være godkjent av Statens vegvesen. Se mer informasjon om krav til godkjente læresteder og last ned søknadsskjema.

De som tar yrkessjåførutdanning på videregående skole vil kunne oppnå kompetansebevis gjennom denne opplæringen, og ved å bestå en teoriprøve hos Statens vegvesen.

Læreplan

Læreplanen inneholder opplæringsmålene i forskriften og er en veiledning om hvilke emner undervisningen skal inneholde for at eleven skal nå kompetansemålene.

Håndbok V859 Læreplan yrkessjåførutdanning

VEILEDNING Utgitt
2020