Yrkessjåførdirektivet stiller minimumskrav til grunnleggende kvalifikasjoner og regelmessig etterutdanning for yrkessjåfører.

For å kunne undervise i grunn- og etterutdanning for yrkessjåfører må lærestedet være godkjent av Statens vegvesen. Se mer informasjon om krav til godkjente læresteder og last ned søknadsskjema.

De som tar yrkessjåførutdanning på videregående skole vil kunne oppnå kompetansebevis gjennom denne opplæringen, og ved å bestå en teoriprøve hos Statens vegvesen.

Læreplan

Læreplanen inneholder opplæringsmålene i forskriften og er en veiledning om hvilke emner undervisningen skal inneholde for at eleven skal nå kompetansemålene.

Retningslinjer for forskrift om midlertidig unntak for gjennomføring av etterutdanning for yrkessjåfører (ekstraordinære unntak i forbindelse med covid-19)

Den 28. januar 2021 vedtok Vegdirektoratet ekstraordinære unntak i forbindelse med covid-19. Disse gir et generelt unntak fra yrkessjåførforskriften ved å gi en midlertidig tillatelse til bruk av nettbaserte samlinger i etterutdanning for yrkessjåfører.

Statens vegvesen har i forbindelse med koronapandemien gitt midlertidig unntak fra ordinær gjennomføring av etterutdanning for yrkessjåfører. Deler av undervisningen kan gjennomføres som nettbaserte samlinger i inntil 12 timer à 60 minutter for inntil 8 deltakere.

Håndbok V859 Læreplan yrkessjåførutdanning

VEILEDNING Utgitt
2020