Det legges opp til at tungbilskoler og større bedrifter kan søke om å få godkjenning som lærested (kursarrangører).

Spesielt etterutdanningen vil være naturlig å gjennomføre som bedriftsintern opplæring.

Slik søker du

Alle læresteder (kursarrangører) skal godkjennes av Statens vegvesen. Godkjenning skjer etter skriftlig søknad:

Fyll ut søknadskjemaet, og send det til Statens vegvesen.

Undervisningsansvarlig og lærere

Lærestedet skal ha en undervisningsansvarlig som er godkjent av Statens vegvesen. Du søker om godkjenning av undervisningsansvarlig i samme søknadsskjema som for å bli et godkjent lærested.

Det kreves ikke særskilt godkjenning av de som skal undervise innen yrkessjåførutdanningen. Yrkessjåførforskriftens kapittel 5 inneholder imidlertid kompetansekrav til lærerne, og det er skolens ansvar at de benytter kvalifiserte lærere.

Lærestedets opplysningsplikt til Statens vegvesen

Statens vegvesen vil kontrollere lærestedet hvert halvår når lærestedene melder inn hvilke lærere som er benyttet, og eventuelle endringer. Vi ber lærestedene legge til grunn at perioden løper fra den dato hvor siste godkjenning (grunn eller utvidelsesutdanning) er utstedt og at fristen for innsending er 6 måneder etter dette.

Administrative krav

Lærestedet skal elektronisk melde til Statens vegvesen elektroniske register opplysninger om hvilke modul i følge yrkessjåførforskriften den enkelte elev har gjennomført og tidspunkt for gjennomføringen senest 14 dager etter at eleven har avsluttet den aktuelle modulen.