Kun klubber som er tilknyttet et godkjent motorsportforbund, kan søke om å arrangere konkurransekjøring eller trening til konkurransekjøring.

Senest tre måneder før første gjennomføring av organisert trenings- og konkurransekjøring skal motorsportforbundet oversende reglementet til Statens vegvesen på .

Krav til søknaden

Søknaden skal som minimum inneholde

 • forbundets stiftelsesdokument
 • regler for banens utforming, herunder tiltak som skal hindre skade hos førere,
  andre deltakere, funksjonærer, service-, helse- og sikkerhetspersonell og
  tilskuere
 • regler for ulike løpstyper motorsportforbundet organiserer
 • informasjon om innhenting av nødvendig tillatelse fra Statens vegvesen for arrangement

Søknaden skal også inneholde hvilke krav forbundet har til

 • godkjenning av banen som benyttes
 • arrangører, herunder krav om at arrangøren under trening- og
  konkurranser på stedet har tilgjengelig personell med erfaring fra organisert
  trenings- og konkurransekjøring på lukket bane eller annet avsperret område
 • kjøretøy, godkjenning av kjøretøy, herunder krav til bruk av
  sikkerhetsutstyr i kjøretøyet
 • opplæring og godkjenning av førere og ledsagere
 • alder for førere av de ulike kjøretøytypene
 • personlig sikkerhetsutstyr
 • vakter og annet sikkerhetspersonell
 • brannberedskap
 • beredskap ved ulykke, herunder krav til tilstedeværelse av helsepersonell,
 • arrangørlisens, vognlisens, førerlisens og andre lisenser som benyttes,
  herunder krav og informasjon om den forsikringsdekning som skal foreligge
  for skade på person- og eiendom

 

Søk om arrangement på vei eller bane