Det blir laga ny utgåve av håndbok 157 med fergestatistikk kvart år. Alternativt så kan du finne meir oppdaterte trafikkdata i: