Riksgrenseindeks beregnes med datagrunnlag fra trafikkregistreringspunkter som ligger i nærheten av Norges riksgrense. Beregningsmetoden er lik den som brukes for Vegtrafikkindeksen.