Riksgrenseindeks beregnes med datagrunnlag fra trafikkregistreringspunkter som ligger i nærheten av Norges riksgrense. Beregningsmetoden er lik den som brukes for Vegtrafikkindeksen.

Riksgrensetrafikken er estimert til å ha økt med 3,0 % (± 1,1 %) i 2018 sammenlignet med 2017.