Beregningsmetoden er lik den som brukes for Vegtrafikkindeksen.