Sykkelindeks beregnes med datagrunnlag fra utvalgte trafikkregistreringspunkter i et byområde. Beregningsmetoden er lik den som brukes for Vegtrafikkindeksen.

For 2018 er det tre byområder som har tilstrekkelig antall med sykkelregistreringspunkter eid av Statens vegvesen:

  • Akershus og Oslo, estimert endring i sykkeltrafikken på 16 % (± 4 %) fra 2017 til 2018.
  • Bergen, estimert endring i sykkeltrafikken på -1 % (± 7 %) fra 2017 til 2018. Usikkert estimat på grunn av stor spredning i datagrunnlag.
  • Grenland, estimert endring i sykkeltrafikken på 1,3 % (± 2,7 %) fra 2017 til 2018.