Vegtrafikkindeksen er regnet ut fra rundt 1200 utvalgte tellepunkt, der trafikken blir registrert kontinuerlig hver time hele året.

Utvalget gir trolig et godt bilde av utviklinga i trafikkarbeidet. Tallene er gitt som endring i prosent i forhold til samme tidsperiode året før. Vær oppmerksom på at ulike forhold kan gi store utslag i tallene per måned fra år til år. Slike hendelser kan være helgedager uten fast dato, for eksempel påske og pinse.

Vegtrafikkindeks 2022

 

Last ned

Vegtrafikkindekser fra 2003 til 2020

Indekser