Det vekta utvalet gir truleg eit godt bilete av utviklinga i trafikkarbeidet (vognkm) på riks- og fylkesvegnettet. Tala er gitt som endring i prosent i forhold til same tidsperiode føregåande år. Statistikkinformasjonen er utarbeida av Statens vegvesens veg- og trafikkfaglige senter i Trondheim.