Det vekta utvalet gir truleg eit godt bilete av utviklinga i trafikkarbeidet (vognkm) på riks- og fylkesvegnettet. Tala er gitt som endring i prosent samanlikna med same tidsperiode føregåande år. Statistikkinformasjonen er utarbeidd av Statens vegvesen Region vest, spesialistregion for trafikkdata.