Reisevanerundersøkelsen og transportanalyser inneholder statistikk og data om samferdsel, og analyser av hvordan og hvorfor vi reiser.

Reisevaneundersøkelsen inneholder kunnskap og data som brukes i nasjonal transportplanlegging.

Reisevaneundersøkelsen 2018: Færre bilreiser og mer kollektivtrafikk i byområdene 

Transportanalyser inneholder transportmodeller for person- og godstransport.