Nøkkeltall om transport og transportatferd i Norge er hentet fram og systematisert av Transportøkonomisk institutt på oppdrag fra Statens vegvesen.

Nøkkeltallene finner du i menyen under Transport av personer, Transport av gods og Trafikk.

Transport