Det er en rekke positive og negative konsekvenser av transport og befolkningens transportatferd i Norge. Her presenterer vi data om:

  • Sysselsetting og omsetning
  • Vegtrafikkulykker
  • Utslipp til luft
  • Støy