Alle tallene er hentet fra "Strukturstatistikk. Transport og kommunikasjon", Statistikkbanken, Statistisk sentralbyrå.
Mer detaljerte tall finnes på https://www.ssb.no/stranslag

 

sysselsatte_figur
Antall sysselsatte innenfor transport og lagring (2014).

Konsekvenser