Det er en rekke rammebetingelser som direkte eller indirekte påvirker transporten og befolkningens transportadferd i Norge. Her er det valgt å legge vekt på å presentere data om:

  • Transporttilbudet (infrastruktur og kollektivtransporttilbud)
  • Økonomi (finansiering og kostnader)
  • Arealbruk (befolkning og lokalisering)
  • Transportressurser (førerkort, kjøretøy, parkeringsmuligheter og tilgang på transportmidler)