Totalt ble det gjennomført i underkant av 60 000 intervjuer. Nøkkelrapporten og faktaark fra undersøkelsen er dokumentert i følgende rapporter:

Det blir gjennomført følgende tilleggsundersøkelser på: