Denne nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU) ble gjennomført i årene 2013 og 2014.

Reisevaner