Oversikt over arenaer for dialog og referater fra tidligere møter.

Kommende arenaer for involvering:

Listen vil bli oppdatert med arenaer når det er klart. Statens vegvesens nettsider er imidlertid under flytting, og vil ikke bli oppdatert før i slutten av mai. Følg med på prosjektets nyhetsbrev for siste nytt og informasjon om dialogmøte.