Den uformelle innspillsrunden er gjennomført, og vi jobber med endelig utkast til forskrift.

Innspillsrunden skapte stort engasjement og vi fikk svært mange innspill. Innspillene er behandlet grundig, og det har derfor vært nødvendig å utvide framdriftsplanen.

Forslag til høringsbrev og forskrift skal sendes Samferdselsdepartementet før påske. Departementet tar deretter stilling til når forskriften sendes på høring.

Vi skriver også høringsnotatet som vil følge forskriften når den sendes på høring.