Oversikt over arenaer for dialog og referater fra tidligere møter.

Kommende arenaer for involvering:

  • Prosjektet har åpent møte med kommunene 19. august
  • Foreløpige forslag til bestemmelser blir sendt kommuner, fylkeskommuner og Nye veier AS i oktober, slik at vegforvalterne kan gi innspill til bestemmelsene før forskriften sendes på formell høring første kvartal 2022
  • Det vil avholdes åpne dialogmøter i oktober 2021, der vi gjennomgår innholdet som er sendt vegforvalterne

Følg med på prosjektets nyhetsbrev for siste nytt og informasjon om dialogmøte.

Sist oppdatert: