Prosjektet ledes og eies av enhet for myndighet og regelverk (MoR) i Vegdirektoratet, og har en styringsgruppe bestående av fagpersoner fra MoR, andre enheter i Statens vegvesen samt representanter for fylkeskommunene, Nye Veier AS og Digitaliseringsdirektoratet. 

Prosjektet har også hatt seks arbeidsgrupper, som har gjennomgått gjeldende kravdokumenter og foreslått nye nasjonale krav innenfor temaene:  

  • Trafikkberedskap og trafikkinformasjon 
  • Trafikkdata 
  • Trafikkstyringssystemer på veg 
  • Nasjonalt vegreferansesystem og NVDB 
  • Vær og webkamera 
  • Bru- og tunneldata 

Arbeidsgruppene har bestått av fagpersoner fra MoR, andre enheter i Statens vegvesen og representanter for fylkeskommuner, kommuner og Nye Veier AS. 

Prosjektorganisering

Prosjektorganisering -  Forskriftsarbeid vegdata og trafikkinformasjon