Oversiktene viser hvor det er planlagt å utføre vedlikehold av vegdekker i løpet av året. Mindre endringer vil forekomme.

Oversiktskart som viser planlagt vedlikehold av vegdekker i hele landet (ArcGIS)