Statens vegvesen har til enhver tid mer enn 500 veganlegg under bygging på riks – og fylkesveg.

  • Ca 350 kontrakter under 10 millioner NOK
  • Ca 100 kontrakter mellom 10 og 50 millioner NOK
  • Ca 50 kontrakter over 50 millioner NOK

Statens vegvesen har ikke noen egen produksjon/anleggsavdeling (siden 2003). Alle arbeider blir lagt ut på tilbud, og entreprenør blir valgt etter konkurranse.