Vis aktsomhet

Det kan være utfordrende å jobbe på og langs vegen mens trafikken pågår, og Vegvesenet oppfordrer trafikantene til å vise aktsomhet og ta hensyn når de passerer vedlikeholdspersonell som er ute på vegene.

Nattarbeid

Arbeidene starter gjerne rundt 22-tiden på kvelden, og er vanligvis ferdige omkring kl. 05.30 påfølgende morgen. Rengjøringen starter så tidlig som mulig om våren, og skal være ferdige til 17. mai.

Statens vegvesen har utarbeidet en oversikt over tidspunkt for rengjøring på de ulike strekningene i Oslo. Det tas forbehold om endringer i planen som skyldes uforutsette hendelser.